Warning: UPDATE command denied to user 'b60217977'@'10.30.72.4' for table 'cache' query: UPDATE cache SET data = 'a:325:{s:9:\"anonymous\";s:9:\"Anonymous\";s:11:\"block_cache\";s:1:\"0\";s:5:\"cache\";s:1:\"1\";s:14:\"cache_lifetime\";s:1:\"0\";s:31:\"captcha_add_captcha_description\";i:1;s:27:\"captcha_administration_mode\";i:1;s:28:\"captcha_allow_on_admin_pages\";i:0;s:25:\"captcha_default_challenge\";s:19:\"image_captcha/Image\";s:26:\"captcha_default_validation\";s:1:\"1\";s:19:\"captcha_description\";s:103:\"This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.\";s:27:\"captcha_log_wrong_responses\";i:0;s:19:\"captcha_persistence\";s:1:\"1\";s:27:\"captcha_placement_map_cache\";a:18:{s:12:\"comment_form\";a:3:{s in /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/database.mysqli.inc:134) in /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/database.mysqli.inc:134) in /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/database.mysqli.inc:134) in /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/database.mysqli.inc:134) in /data/50/4/78/44/4893044/user/5790289/htdocs/includes/bootstrap.inc on line 739
Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm phổi là gì? | Belmont Custom Homes

Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm phổi là gì?

Các triệu chứng thường gặp của viêm phế quản có lây không phổi là:

Ho nặng
Sốt
Ớn lạnh
Khó thở
Đau ngực rõ hơn khi bạn thở sâu hoặc ho
Đau đầu
Chán ăn
Mệt mỏi
Buồn nôn và ói mửa.
Bạn có thể gặp các triệu chứng khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Khi nào bạn cần gặp bác sĩ?

Bạn nên liên lạc với bác sĩ nếu bạn có bất cứ dấu hiệu nào sau đây:

Sốt dai dẳng kèm lạnh run
Đau ngực và khó thở
Bạn dùng thuốc cho trẻ nhỏ tuổi (5 tuổi) hoặc người lớn tuổi (65 tuổi)
Ho có máu hoặc đờm từ phổi
Khó thở, thở cạn, thở nhanh và hụt hơi.
Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nêu trên hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ. Cơ địa mỗi người là khác nhau, vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ để lựa chọn được phương án thích hợp nhất.

Energy Efficient Builder Belmont Homes can help you achieve your "green" house goals with the most energy-efficient products and building materials available.

Call us for a free consultation, or just to ask questions and talk about the possibilities.

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.